جنگ برای دموکراسی
قسمت سوم

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، مجموعه مستند «جنگ برای دموکراسی» درباره دخالت بیگانگان به ویژه ابرقدرت های جهانی در امور دیگر کشورها و تاسیس حکومت های دست نشانده است.

در هر قسمت به یکی از این کشورها اشاره می شود و اینکه چگونه سردمداران کشورهای غربی و استعماری با هدف تامین منابع خود اما با شعارهایی نظیر دموکراسی و آزادی به دیگر کشورها حمله یا شعله جنگ را در مناطق مختلف بر می افروزند.

در سومین قسمت کشور شیلی مورد توجه قرار می گیرد، زمانی که در دهه 70 میلادی دیکتاتوری خشنی بر این کشور حاکم و حتی استادیوم ورزشی در پایتخت شیلی به زندانی برای نگهداری مخالفان سیاسی تبدیل شد؛ دولت ایالات متحده در دوره از کودتای نظامیان شیلیایی حمایت می کرد، کودتاچیانی که به دنبال از بین بردن دموکراسی به رهبری سالوادور آلنده بودند و نکته تلخ ماجرا این بود که آمریکایی ها اعلام می کردند هیچ ارتباطی با پینوشه و کودتاگران نظامی ندارند.

جان پیلگر کارگردان، نویسنده و گزارشگر مجموعه مستند «جنگ برای دموکراسی» است که سومین قسمت آن سه شنبه 21 دی ماه ساعت 20:00 و تکرار آن ساعت 15:30 روز بعد از شبکه افق پخش می شود.

 

ebmed-type
66.2 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
12 نظر در انتظار تاييد