جنگ برای دموکراسی
قسمت چهارم

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، جهان در قرن بیستم به سوی معادلات پیچیده ای رفت که آثار و تبعات آن در قرن بیست و یکم هم بسیار مشهود است؛ گویا این مسئله به یک اصل اساسی تبدیل شده که ابرقدرت ها و کشورهای حامی غرب، به بهانه های ایجاد صلح و دموکراسی دست به خشونت آشکار و نهان علیه مردم بی گناه در کشورهای مختلف بزنند.

امروزه مردم در کشورهایی همچون فلسطین، شیلی، ونزوئلا، بولیوی، نیکاراگوئه و عراق می زنند اما خشونت و درگیری ها مردم این جوامع را دچار شکست و تزلزل نکرده و آنها همچنان در برابر این ظلم ها و حق کشی ها در حال مقاومت و مبارزه هستند.

مجموعه «جنگ برای دموکراسی» به این حقیقت جهان امروز می پردازد که دولتمردان کشورهای چگونه با هدف تامین منابع خود اما با شعارهایی نظیر دموکراسی و آزادی به دیگر کشورها حمله یا شعله جنگ را در مناطق مختلف بر می افروزند.

چهارمین قسمت این مجموعه به دخالت های ایالات متحده آمریکا در امور داخلی شیلی اشاره می شود؛ در اواخر سال های دهه 80 میلادی، آمریکا سیاست های خود را تغییر داد و ادعا می کرد که دیکتاتورهایی نظیر پینوشه مایه سرافکندگی هستند و باید شیوه ای نوین را بکار گرفت.

همچنین بیکاری و فقر در کشورهایی نظیر بولیوی که آمریکا در آنها دخالت های فراوانی داشته، یکی از محورهای موضوع این قسمت خواهد بود.

جان پیلگر کارگردان، نویسنده و گزارشگر مجموعه مستند «جنگ برای دموکراسی» است که چهارمین قسمت آن چهارشنبه 22 دی ساعت 20:00 و تکرار آن ساعت 9:00 روز بعد از شبکه افق پخش می شد.

ebmed-type
66.4 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
14 نظر در انتظار تاييد