"مردم در شوک گرانی برق" در مطبوعات امروز
در برنامه عصرانه، به ماجرای گرانی قبض برق و بازنمایی مطبوعات در خصوص بالا رفتن قیمت و گرانی برق و همینطور پاسخگویی مسئولین در این خصوص پرداخته می شود.
ebmed-type
9.1 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
23 نظر در انتظار تاييد