خون و زیتون
مستند «خون و زیتون» به موضوع عملیات آزادسازی یکی از روستاهای سوریه از اشغال تکفیری ها اختصاص دارد.
ebmed-type
213.9 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
8 نظر در انتظار تاييد