عملیات سیانور
با موضوع ماجرای یک عملیات سری با همکاری سیا و موساد برای از بین بردن قوای اعراب در جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل
ebmed-type
261.6 MB
Text to Identify
متن امنيتي جديد
12 نظر در انتظار تاييد