از سال ۲۰۱۴ هالیوود پیامبر دوست شد

تصویر پیامبران و شخصیت های مذهبی در سینما در قسمت چهل و یکم برنامه در مورد اینکه هالیوود چطور با پیامبران دوست شده و تحریف داستان های ساخته شده توسط کارگردان های هالیوود صحبت می کنیم.
چهار شنبه 5 مهر 1402

ادامه...

انواع خشونت در سینمای هالیوود

خشونت در سینما در قسمت سی و دوم برنامه در مورد پرفروشترین فیلم های خشونت تاریخ هالیوود و علت اصلی استفاده از خشونت در فیلم های هالیوودی صحبت می کنیم.
دو شنبه 30 مرداد 1402

ادامه...

<< < 1 2 > >>